Hondsdol - cursus Angst voor Honden

In deze cursus gaan we aan de slag met kinderen die  honden en hun gedrag spannend vinden. In een klein groepje (max. 4 kinderen) gaan we enerzijds aan de slag met het leren begrijpen van honden en hun hondentaal. Anderzijds gaan we oefenen met steviger staan, grenzen aangeven en duidelijke lichaamstaal. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met oefenen  met een “echte” hond maar hierbij zal een zorgvuldige opbouw en introductie plaatsvinden.  


Vooraf aan de trainingen vindt eerst telefonisch een inventarisatie plaats met ouders om in te schatten of deelname aan deze cursus passend is. Tevens is er vooraf een ouderbijeenkomst, hierin zal informatie worden gegeven over ons en onze werkwijze, maar krijgt u ook de kans een van onze oefeningen daadwerkelijk te ervaren. 

 Greater Than

© Kwispelkrachtig - info@kwispelkrachtig.nl