Privacy Verklaring


WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS OM.


Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht! Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt, zonder jouw toestemming!


Kwispelkrachtig

www.kwispelkrachtig.nl


november 2023


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij, van Hond Ondersteunende Interventie, Braef, Team Harige Helden, praktijk Arja den Hertog en Kwispelkrachtig zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. We zullen je gegevens nooit zonder jouw toestemming verstrekken aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


OVER ONS

Kwispelkrachtig wordt beheerd door:

Monique Deugd (KvK: 66720885), Sandra Aerns (KvK: 66197066), Annemieke Kruithof (KVK: 73723177) en praktijk Arja den Hertog (KVK 83991859).

e-mail: monique@hoi-info.com / info@kwispelkrachtig.nl


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer je bent aangemeld voor 1 van onze sessies, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten,zal aan je gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Wij vragen je alleen om gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

* Voor- en achternaam

* E-mail adres

* Telefoonnummer

* Straat en huisnummer

* Postcode en woonplaats

* Naam van de hond

* Ras van de hond 

Voor onze diensten of producten verzamelen we geen medische gegevens.


MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

* Je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we bij Kwispelkrachtig voor directe communicatie over relevante zaken aangaande de vraag of trainingen.

* Je voornaam en e-mail adres gebruiken we voor het verzenden van documentatie of verslagen. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben waar jijzelf toestemming voor hebt verleend.

* Je persoonsgegevens gebruiken we om de geleverde diensten door Kwispelkrachtig te kunnen factureren.

  De facturen maken we op in “e-boekhouden.nl”. Deze gegevens zijn nodig om de gevraagde dienst te

  kunnen uitvoeren.

* Je voornaam, achternaam, adres , e-mailadres en telefoonnummer die jij invult bij een contactformulier, 

  worden gebruikt om een offerte te kunnen maken, een factuur op te stellen in “e boekhouden” voor

  geleverde diensten en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in het e-

  mailprogramma “outlook” en zullen je éénmalig een e-mail sturen om toestemming hiervoor te vragen om 

  te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens op de laatste dag van iedere 

  maand verwijderd. Op het desbetreffende formulier staat dit ook aangegeven.


JOUW GEGEVENS

Wanneer je bent ingeschreven of aangemeld bent voor een les, workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen per e-mail. Je dossier wordt in Mijn Diad op inactief gezet en wordt volgens de richtlijnen 15 jaar bewaard. 


Als je ingeschreven bent bij Kwispelkrachtig, worden je gegevens veilig bewaard via het Zorgdomein MijnDiad.


Onze websites worden gehost door “ wat snel.nl” (https://hosting.watsnel.nl/algemene-voorwaarden)

Voor het opstellen van facturen en offertes werken we met E- boekhouden.nl (https://www.e-boekhouden.nl/privacy)


Beveiliging van de website

(https://www.comodo.com/about/comodoagreements.php?track=11081&af=11089)

We delen geen gegevens via sociale media.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en twofactor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


COOKIES

Wij sturen geen cookies mee met onze website.


SOCIAL MEDIA

Wij gebruiken Social Media om informatie te verspreiden over ons aanbod. Wij zullen nooit en te nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming van jou content/ foto/film plaatsen waarbij je herkenbaar in beeld komt, noch zullen wij nooit en te nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming van jou je naam of overige

gegevens op Social Media plaatsen!

Wij werken met de volgende Social Media Platforms. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

* Facebook

* Instagram


EXTERNE PARTIJEN 

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten ons om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 


BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk en voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke

verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze

intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@kwispelkrachtig.nl.


WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

© Kwispelkrachtig - info@kwispelkrachtig.nl