Sterk met een Kwispel
Sterk met een Kwispel is een unieke oplossings- en ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, waarbij twee gecertificeerde zorghonden, Shaggy, Solo en/of Mikha onderdeel uit maken van het team.
Monique en Sandra zijn de eigenaren van deze zorghonden en zij werken samen met Manon Mastenbroek, psychomotorisch kindertherapeut. Het gehele team heeft veel ervaring in het werken met kinderen met en zonder beperking. De training wordt zowel individueel als in een klein groepsverband aangeboden (max. vier deelnemers).


De kracht van Sterk met een Kwispel…

Tijdens de training worden de zorghonden ingezet, waarbij er oplossings- en ervaringsgericht wordt gewerkt. Door deze manier van werken doen kinderen positieve leerervaringen op. De inzet van zorghonden binnen de weerbaarheidstraining leert kinderen veel over hun eigen gedrag. Doordat honden sterk reageren op de non-verbale signalen van kinderen en veel minder op wat er wordt gezegd, ervaren kinderen ‘aan den lijve’ dat wat zij zeggen totaal anders kan zijn dan wat zij uitstralen. Daarbij komt dat honden het heerlijk vinden om keer op keer hetzelfde spelletje te spelen. Zij hebben geen oordeel over mensen en geven kinderen de gelegenheid om binnen een veilige omgeving nieuwe manieren van reageren te oefenen. Samen met een hond kan een kind net zo lang oefenen totdat een vaardigheid lukt. Een kracht in het samenwerken met honden is ook, dat eventuele drempels in het contact met anderen worden verminderd. 


Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de training zijn:


 * Grenzen (h)erkennen en aangeven, 

 * Emoties (h)erkennen bij jezelf en bij anderen, 

 * Reguleren van je emoties, 

 * Samenwerken, 

 * Op je beurt wachten. 


Vanuit de psychomotorische kindertherapie worden oefeningen gebruikt die het lichaamsbewustzijn (wat voel ik aan emoties in mijn lijf, hoe sta ik stevig, wat straal ik uit naar anderen toe.) van de kinderen vergroten. Er is veel aandacht voor samen ervaren en samen doen. Naast de ervaringen met de honden oefenen de kinderen ook met elkaar en wordt er een beroep gedaan op het sociaal samenwerken tussen kinderen.


Kortom: leren en ontwikkelen door met elkaar in beweging te zijn!


8 bijeenkomsten, inclusief een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders

© Kwispelkrachtig - info@kwispelkrachtig.nl